Bomen op kaart

Het belang van bomen wordt alom erkend. Bomen zijn onmisbaar, zowel voor mens en dier, als voor ons klimaat. In een stedelijke omgeving vormen ze een levend contrast met de wereld van steen en asfalt. Uit onderzoek is gebleken dat bomen een positief effect hebben op het herstel van patiënten, de huizenwaarde, levenskwaliteit of de temperatuur in de stad. Je kunt niet om bomen heen en dat kan ook wel eens lastig zijn. Boomregister kan hierbij helpen.

Waarom een Boomregister?

Bomen zijn natuurlijk niet alleen mooi om naar te kijken. Bomen zijn van waarde! Soms zijn bomen ook gevaarlijk of lastig. Denk maar eens aan stormschade als gevolg van omgevallen bomen en afgebroken takken. Of de mogelijke nadelige effecten van de wortels van bomen op het leidingen- en kabelnetwerk. Maar hoe bepaal je nu de mogelijke risico’s van bomen of de effecten van bomen op het stadsklimaat? Of hoe krijg je snel een beeld van mogelijke rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen, vogels of insecten? Dat kan alleen wanneer er voldoende informatie over bomen en bossen beschikbaar is. En juist daarvoor is het Boomregister van grote waarde!

Via de onderstaande knop komt u op een overzichtskaart van de bomen in Nederland.

Initiatiefnemers

Het Boomregister is een initiatief van Alterra Wageningen UR, Neo en Geodan. De overeenkomst tussen deze partijen is dat zij allemaal een grote bijdrage willen leveren aan de stedelijke natuur en het groene vakgebied willen professionaliseren en inspireren. Hiervoor stellen de initiatiefnemers hun geavanceerde software, serverpark, kennis en kunde beschikbaar.

Boombasis

De belangrijkste dienst van Boomregister is Boombasis. Dit zijn de kroonprojecties van de bomen in heel Nederland. Ook is voor deze bomen een hoogtewaarde bepaald en is beoordeeld of het straat- en laanbomen betreffen of een ander type boom.

Boomregister gaat nog een stapje verder. Samen met de partners van het Boomregister worden aanvullende diensten geleverd zoals het controleren van uw bomendatabase en het actualiseren hiervan.

Laatste nieuws

Boomregister in GIS Magazine

Boomregister staat in de schijnwerpers! In de juli/augustus-editie van GIS Magazine vertelt Joost Verhagen, directeur van Cobra adviseurs, over de ins en outs van Boomregister. Lees hier het volledige artikel.

Bijenbomen in beeld

Boomregister en de Bee Foundation richten zich op bijenbomen en daarmee op de toekomst van de wilde bij in Nederland. Joost Verhagen, directeur van Cobra adviseurs, doet in het vakblad Boomzorg uit de doeken hoe dit in zijn werk gaat.

Boomregister haalt landelijk nieuws

Naast de nodige vakbladen blijken ook de landelijke media onder de indruk van Boomregister. Trouw publiceerde onlangs een interview met Joost Verhagen, directeur van Cobra adviseurs.

Boomregister succesvol in Jaarbeurs

De Utrechtse Jaarbeurs stond eind september in het teken van openbare ruimte. Met bomen als onmisbaar onderdeel hiervan wist Boomregister veel bezoekers te interesseren in het unieke boomkronenbestand.

Boomregister in Geo-Info magazine

Boomregister staat opnieuw onder de aandacht in de vakliteratuur. In het magazine Geo-Info een mooi artikel over de bijzondere coöperatieve samenwerkingsvorm.

Boomregister op
Dag van de Openbare Ruimte

Wij kennen alle bomen van Nederland. Bluf? Niet echt. Het Boomregister kent inderdaad alle bomen van Nederland. (Nog) niet allemaal bij naam en toenaam, daar hebben we uw inbreng voor nodig…

Toepassingen

Stiekeme bomen

Met een populier die spontaan omviel, haalde een gemeente in augustus 2013 de voorpagina van de krant. De boom kwam precies tussen een fietser en zijn fietskar terecht.

Woningwaarde

De waarde van woningen in groene gebieden is meestal hoger dan in een stenen omgeving. Het Boomregister onderscheidt groengebieden die de woningwaarde verhogen.

Boomziekten en -plagen

Risicoanalyse omtrent gevaarlijke boomziekten en –plagen wordt efficiënter met data uit het Boomregister.

Volksgezondheid

Bomen zijn goed voor de natuur en de natuur is goed voor de mens. Het Boomregister helpt onderzoeken welke natuurtypes zo gezond zijn.

Luchtkwaliteit

Bomen hebben een grote invloed op luchtstromingen. Door ze op de juiste plaats te zetten kunnen bomen de luchtkwaliteit sterk verbeteren.

Vogelbescherming

Het Boomregister wordt gebruikt om roofvogel- en weidevogelhabitats in kaart te brengen en de potentie ervan te bepalen.

Handhaving

Opsporingsambtenaren kunnen efficiënter te werk gaan wanneer zij via het Boomregister illegale bomenkap waarnemen en gericht ter plaatse kunnen gaan.

Gebiedsinrichting

Landschapsontwerpers en gebiedsinrichters gebruiken het Boomregister voor een up-to-date weergave van landschapselementen.

De waarde van groen in de stad

Op warme zomerdagen kan het temperatuurverschil tussen stad en platteland wel 7 graden zijn! En ook binnen de stad zijn er flinke temperatuurverschillen…

Boom op het spoor

De trein heeft vertraging door… blaadjes op het spoor. Of misschien door een tak of een hele boom…

Kritische kabels

Het is druk onder de grond. Er liggen meer dan een miljoen kilometer kritische kabels en leidingen onder de grond. Deze kritieke infrastructuur loopt tussen, langs, boven en onder de wortelzones van de bomen.

Contact

Vul het contactformulier in met uw vraag of opmerking en we komen zo snel mogelijk bij u terug.