Bomen op kaart

Het belang van bomen wordt alom erkend. Bomen zijn onmisbaar, zowel voor mens en dier, als voor ons klimaat. In een stedelijke omgeving vormen ze een levend contrast met de wereld van steen en asfalt. Uit onderzoek is gebleken dat bomen een positief effect hebben op het herstel van patiënten, de huizenwaarde, levenskwaliteit of de temperatuur in de stad. Je kunt niet om bomen heen en dat kan ook wel eens lastig zijn. Boomregister kan hierbij helpen.

Waarom een Boomregister?

Bomen zijn natuurlijk niet alleen mooi om naar te kijken. Bomen zijn van waarde! Soms zijn bomen ook gevaarlijk of lastig. Denk maar eens aan stormschade als gevolg van omgevallen bomen en afgebroken takken. Of de mogelijke nadelige effecten van de wortels van bomen op het leidingen- en kabelnetwerk. Maar hoe bepaal je nu de mogelijke risico’s van bomen of de effecten van bomen op het stadsklimaat? Of hoe krijg je snel een beeld van mogelijke rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen, vogels of insecten? Dat kan alleen wanneer er voldoende informatie over bomen en bossen beschikbaar is. En juist daarvoor is het Boomregister van grote waarde!

Via de onderstaande knop komt u op een overzichtskaart van de bomen in Nederland.

Initiatiefnemers

Het Boomregister is een initiatief van Wageningen University & Research, NEO en Geodan. Zij zijn in 2014 gestart met de Oprichting van het Coöperatief Boomregister U.A. omdat ze vinden dat goede en zo open mogelijke informatie over bomen van groot maatschappelijk belang is. Daaraan willen ze een bijdrage leveren. Hiervoor stellen de initiatiefnemers hun geavanceerde software, kennis en kunde beschikbaar.

Voordelen van de Open Data Coöperatie

Een boom staat op de grond van de eigenaar van de boom. De beleving van die boom is echter net zo goed van u en van ons en zo moet het ook zijn met informatie over bomen. In het Boomregister beheren we die informatie zo zorgvuldig en open mogelijk. Gratis voor de burger en tegen vergoeding door professionals en dienstverleners. Een Data Coöperatie is daarbij het hulpmiddel bij uitstek. U wilt meer van het Boomregister weten of lid worden van de Coöperatie? Dat kan door hier uw vraag en gegevens in te vullen.

Boombasis

De belangrijkste dienst van Boomregister is Boombasis. Dit zijn de kroonprojecties van de bomen in heel Nederland. Ook is voor deze bomen een hoogtewaarde bepaald en is beoordeeld of het straat- en laanbomen betreffen of een ander type boom.

Boomregister gaat nog een stapje verder. Samen met de partners van het Boomregister worden aanvullende diensten geleverd zoals het controleren van uw bomendatabase en het actualiseren hiervan.

Laatste nieuws

Waarom kennis over de houtopstanden relevanter is dan ooit

Hoeveel en waar staat de houtopstand binnen mijn interessegebied? Een ontzettend relevante vraag voor vele thema’s, zoals klimaatadaptatie, maar ook voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Met initiatieven als het Aanvalsplan landschapselementen en de Bossenstrategie is het meer dan ooit van belang om zo precies mogelijk te weten waar de bomen staan. Aanvalsplan Landschapselementen […]

Help het Nederlandse landschap in kaart te brengen

Help het Nederlandse landschap in kaart te brengen Het Nederlandse landschap staat sterk onder druk. Door o.a. schaalvergroting in de landbouw en de bouw van nieuwe wijken en infrastructuur zijn er in de afgelopen decennia vele groene elementen verdwenen die juist zo kenmerkend zijn voor ons landschap. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen het bestaande [...]

Boomregister op
Dag van de Openbare Ruimte

Wij kennen alle bomen van Nederland. Bluf? Niet echt. Het Boomregister kent inderdaad alle bomen van Nederland. (Nog) niet allemaal bij naam en toenaam, daar hebben we uw inbreng voor nodig…

Boomregister in GIS Magazine

Boomregister staat in de schijnwerpers! In de juli/augustus-editie van GIS Magazine vertellen we over de ins en outs van Boomregister. Lees hier het volledige artikel.

Boomregister succesvol in Jaarbeurs

De Utrechtse Jaarbeurs stond eind september in het teken van openbare ruimte. Met bomen als onmisbaar onderdeel hiervan wist Boomregister veel bezoekers te interesseren in het unieke boomkronenbestand.

Bijenbomen in beeld

Boomregister en de Bee Foundation richten zich op bijenbomen en daarmee op de toekomst van de wilde bij in Nederland.

Boomregister in Geo-Info magazine

Boomregister staat opnieuw onder de aandacht in de vakliteratuur. In het magazine Geo-Info een mooi artikel over de bijzondere coöperatieve samenwerkingsvorm.

Toepassingen

Stiekeme bomen

Met een populier die spontaan omviel, haalde een gemeente in augustus 2013 de voorpagina van de krant. De boom kwam precies tussen een fietser en zijn fietskar terecht.

Woningwaarde

De waarde van woningen in groene gebieden is meestal hoger dan in een stenen omgeving. Het Boomregister onderscheidt groengebieden die de woningwaarde verhogen.

Boomziekten en -plagen

Risicoanalyse omtrent gevaarlijke boomziekten en –plagen wordt efficiënter met data uit het Boomregister.

Volksgezondheid

Bomen zijn goed voor de natuur en de natuur is goed voor de mens. Het Boomregister helpt onderzoeken welke natuurtypes zo gezond zijn.

Luchtkwaliteit

Bomen hebben een grote invloed op luchtstromingen. Door ze op de juiste plaats te zetten kunnen bomen de luchtkwaliteit sterk verbeteren.

Vogelbescherming

Het Boomregister wordt gebruikt om roofvogel- en weidevogelhabitats in kaart te brengen en de potentie ervan te bepalen.

Handhaving

Opsporingsambtenaren kunnen efficiënter te werk gaan wanneer zij via het Boomregister illegale bomenkap waarnemen en gericht ter plaatse kunnen gaan.

Gebiedsinrichting

Landschapsontwerpers en gebiedsinrichters gebruiken het Boomregister voor een up-to-date weergave van landschapselementen.

De waarde van groen in de stad

Op warme zomerdagen kan het temperatuurverschil tussen stad en platteland wel 7 graden zijn! En ook binnen de stad zijn er flinke temperatuurverschillen…

Boom op het spoor

De trein heeft vertraging door… blaadjes op het spoor. Of misschien door een tak of een hele boom…

Kritische kabels

Het is druk onder de grond. Er liggen meer dan een miljoen kilometer kritische kabels en leidingen onder de grond. Deze kritieke infrastructuur loopt tussen, langs, boven en onder de wortelzones van de bomen.

Contact