Vogelbescherming

Het Boomregister wordt gebruikt om roofvogel- en weidevogelhabitats in kaart te brengen en de potentie ervan te bepalen.

Roofvogels stellen bijzonder hoge eisen aan hun leefomgeving. Zo moet er een beschutte broedplaats te vinden zijn, maar ook ruimte om te jagen. Weidevogels stellen op hun beurt ook weer bepaalde eisen aan hun leefomgeving.

Het Boomregister geeft inzicht in de aanwezigheid, hoogte en oppervlakten van bomen, bomenrijen en bossen. Hiermee krijgen onderzoekers een goed beeld van het boomvolume en de openheid van een gebied. Daarmee is de geschiktheid van de habitats voor verschillende soorten vogels in te schatten.

Meer weten?

Neem dan hier contact met ons op.

Posted in: