Luchtkwaliteit

Bomen hebben een grote invloed op luchtstromingen. Door ze op de juiste plaats te zetten kunnen bomen de luchtkwaliteit sterk verbeteren.

Fijn stof, stikstofoxide en ozon afkomstig van het verkeer is een vorm van luchtverontreiniging die jaarlijks zo’n vier- tot vijfduizend mensen vroegtijdig het leven kost. Bomen spelen een belangrijke rol in dit verhaal.

Bomen kunnen zorgen voor het mengen van verontreinigende stoffen en de buitenlucht, waardoor de lokale impact afneemt. In andere gevallen houden bomen de vervuilde lucht juist bijeen. Dan is het beter om er een paar te verplaatsen.

Met het oog op luchtkwaliteit moet de standplaats van bomen dus zorgvuldig worden gepland. Door gegevens van luchtkwaliteit te koppelen aan de data van het Boomregister kunnen dit soort ruimtelijke planningen eenvoudiger en beter onderbouwd worden opgesteld.

Meer weten?

Neem dan hier contact met ons op.

Posted in: