Hoeveel en waar staat de houtopstand binnen mijn interessegebied? Een ontzettend relevante vraag voor vele thema’s, zoals klimaatadaptatie, maar ook voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Met initiatieven als het Aanvalsplan landschapselementen en de Bossenstrategie is het meer dan ooit van belang om zo precies mogelijk te weten waar de bomen staan.

Aanvalsplan Landschapselementen

Het Aanvalsplan Landschapselementen is een op verzoek van het ministerie van LNV en de provincies gemaakte invulling van de Bossenstrategie. Het biedt concrete handvatten om het Nederlands landschap te versterken en verrijken met o.a. heggen, houtwallen en bomenrijen.

Verschilanalyse

Dat dit aanvalsplan er niet voor niets is wordt op toch wel schokkende wijze in beeld gebracht met de onderstaande afbeeldingen. Achtereenvolgens ziet u een oude kaart van omstreeks 1900, een kaart waarop de we houtopstand automatisch hebben gedigitaliseerd, een kaart met de actuele houtopstand op basis van het Boomregister, en tot slot een verschilkaart. Rood is verdwenen, en groen is nog steeds aanwezig.

Meer weten?
Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de houtopstand binnen uw interessegebied? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

Posted in: