Gebiedsinrichting

Landschapsontwerpers en gebiedsinrichters gebruiken het Boomregister voor een up-to-date weergave van landschapselementen.

Het landelijk gebied verandert in hoog tempo. Dit gaat deels vanzelf, maar ook gebiedsinrichters draaien graag aan de knoppen. Voordat heringericht kan worden is er veel informatie nodig. Hoe breng je snel en betrouwbaar een gebied in beeld? En hoe kun je er vervolgens aan sleutelen om het landschap zo efficiënt mogelijk in te richten?

Met het Boomregisterbestand leg je de uitgangssituatie eenvoudig vast. Daarnaast kun je de ontwikkelingen in het landschap er nauwlettend mee monitoren: welke elementen verdwijnen en wordt eventuele compensatie goed uitgevoerd?

Meer weten?

Neem dan hier contact met ons op.

Posted in: