Help het Nederlandse landschap in kaart te brengen

Het Nederlandse landschap staat sterk onder druk. Door o.a. schaalvergroting in de landbouw en de bouw van nieuwe wijken en infrastructuur zijn er in de afgelopen decennia vele groene elementen verdwenen die juist zo kenmerkend zijn voor ons landschap. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen het bestaande landschap te beschermen en te versterken is een zo volledig mogelijk beeld van de actuele staat van het landschap essentieel.

Het Boomregister heeft zich dan ook tot doel gesteld alle kleine landschapselementen in Nederland zo volledig en nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Dit doen we door gebruik te maken van een combinatie van aardobservatiedata en slimme technieken. We kunnen het echter niet alleen, en kunnen uw hulp goed gebruiken.

Met name de zo typisch Nederlandse knotwilg ontbreekt in ons register nog op grote schaal. Heeft u informatie over de locatie van knotwilgen, of wilt u helpen om ze via een website in kaart te brengen? Neem dan snel contact met ons op via info@boomregister.nl!

Binnenkort lanceren we daarnaast een nieuwe tool om zelf actief op zoek te gaan naar ontbrekende knotbomen. Houd deze website dan ook goed in de gaten om direct te kunnen beginnen zodra de tool online is!

Posted in: