Volksgezondheid

Bomen zijn goed voor de natuur en de natuur is goed voor de mens. Het Boomregister helpt onderzoeken welke natuurtypes zo gezond zijn.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt, net als het aantal zorgbehoevende 65-plussers. Om zorgkosten te beperken, is het belangrijk dat we met z’n allen gezonder gaan leven. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich beter voelen tussen het groen dan in een omgeving van steen. Ook artsen bevestigen dat ‘groene’ mensen daadwerkelijk gezonder zijn.

Met behulp van het Bomenregister kunnen onderzoekers de hoeveelheid bomen en soortinformatie koppelen aan (lokale) medische gegevens en zo herkennen wat het precieze effect is op de volksgezondheid. Deze kennis is bruikbaar voor bijvoorbeeld gebiedsinrichters en architecten.

Meer weten?

Neem dan hier contact met ons op.

Posted in: