Productbeschrijving

De gegevens in BoomBasis voldoen aan de volgende eisen:

 • Het landoppervlak van Nederland wordt afgedekt met een rastercelgrootte van 7,5*7,5 meter.
 • Het bestand heeft een actualiteit van zomer 2013/winter 2014.
 • Het rasterbestand bevat het boomkronendek dat voor meer dan 95% volledig is en waarin voor minder dan 5% objecten als boomkroon worden gezien die geen boomkroon zijn. Voor kleine bomen (minder dan 9 m hoog en minder dan 4 m kroondiameter) is de volledigheid geringer.
 • Het rasterbestand is geclassificeerd in minimaal 4 klassen:
  • Bos/natuur/bosschage/plantsoen
  • Berm/laan (rij of meer-rijig)
  • Overig
  • Geen boom
 • Tenminste 90% van de als boom geclassificeerde rastercellen heeft de juiste classificatie.
 • Een shapefile wordt geproduceerd voor boomobjecten uit de bovenstaande klassen 1-3. De klasse 2 boomobjecten worden onderverdeeld in individuele bomen. Voor de gehele klasse berm/laan bomen wordt een garantie gegeven dat tenminste 80% van de boomobjecten overeenkomt met een individuele boom. Ook hier geldt dat de garantie niet van toepassing is daar waar boomobjecten gevormd moeten worden uit bomen van minder dan 9 m hoog en met een kroondiameter van minder dan 4 m. Bomen met een geringere hoogte dan 6 m worden in principe niet als boom opgenomen.
 • Een berekening van de boomhoogte waarbij van 90% van de boomobjecten de hoogte met een nauwkeurigheid van 1,50 meter is bepaald (2*sigma). De boomhoogte is omschreven als het hoogteverschil tussen het vlak waar de stam de grond raakt en het zwaartepunt van de bovenste takkenkrans. Ook hier geldt dat de garantie niet van toepassing is daar waar boomobjecten dienden te worden gevormd uit bomen van minder dan 9 m hoog en met een kroondiameter van minder dan 4 m.