header-template-bomen-op-kaart

Bomen op kaart

Het belang van bomen wordt alom erkend. Bomen zijn onmisbaar, zowel voor mens en dier, als voor ons klimaat. In een stedelijke omgeving vormen ze een levend contrast met de wereld van steen en asfalt. Uit onderzoek is gebleken dat bomen een positief effect hebben op het herstel van patiënten, de huizenwaarde, levenskwaliteit of de temperatuur in de stad. Je kunt niet om bomen heen en dat kan ook wel eens lastig zijn. Boomregister kan hierbij helpen.

Waarom een Boomregister?

Bomen zijn natuurlijk niet alleen mooi om naar te kijken. Bomen zijn van waarde! Soms zijn bomen ook gevaarlijk of lastig. Denk maar eens aan stormschade als gevolg van omgevallen bomen en afgebroken takken. Of de mogelijke nadelige effecten van de wortels van bomen op het leidingen- en kabelnetwerk. Maar hoe bepaal je nu de mogelijke risico’s van bomen of de effecten van bomen op het stadsklimaat? Of hoe krijg je snel een beeld van mogelijke rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen, vogels of insecten? Dat kan alleen wanneer er voldoende informatie over bomen en bossen beschikbaar is. En juist daarvoor is het Boomregister van grote waarde!

Via de onderstaande knop komt u op een overzichtskaart van de bomen in Nederland.

Initiatiefnemers

Het Boomregister is een initiatief van Alterra Wageningen UR, Neo, Geodan en Cobra adviseurs. De overeenkomst tussen deze partijen is dat zij allemaal een grote bijdrage willen leveren aan de stedelijke natuur en het groene vakgebied willen professionaliseren en inspireren. Hiervoor stellen de initiatiefnemers hun geavanceerde software, serverpark, kennis en kunde beschikbaar.

partners
header-template-boombasis

Boombasis

De belangrijkste dienst van Boomregister is Boombasis. Dit zijn de kroonprojecties van de bomen in heel Nederland. Ook is voor deze bomen een hoogtewaarde bepaald en is beoordeeld of het straat- en laanbomen betreffen of een ander type boom.

Boomregister gaat nog een stapje verder. Samen met de partners van het Boomregister worden aanvullende diensten geleverd zoals het controleren van uw bomendatabase en het actualiseren hiervan.

boomregister-boom-op-kaart

Laatste nieuws

header-toepassingen

Toepassingen

header-template-hoog-contact

Contact

Bel op 088-2627292 of vul het contactformulier in