augustus 2022

Monthly Archives

  • Help het Nederlandse landschap in kaart te brengen

    Help het Nederlandse landschap in kaart te brengen Het Nederlandse landschap staat sterk onder druk. Door o.a. schaalvergroting in de landbouw en de bouw van nieuwe wijken en infrastructuur zijn er in de afgelopen decennia vele groene elementen verdwenen die juist zo kenmerkend zijn voor ons landschap. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen het bestaande [...]