2022

Yearly Archives

  • Waarom kennis over de houtopstanden relevanter is dan ooit

    Hoeveel en waar staat de houtopstand binnen mijn interessegebied? Een ontzettend relevante vraag voor vele thema’s, zoals klimaatadaptatie, maar ook voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Met initiatieven als het Aanvalsplan landschapselementen en de Bossenstrategie is het meer dan ooit van belang om zo precies mogelijk te weten waar de bomen staan. Aanvalsplan Landschapselementen […]

  • Help het Nederlandse landschap in kaart te brengen

    Help het Nederlandse landschap in kaart te brengen Het Nederlandse landschap staat sterk onder druk. Door o.a. schaalvergroting in de landbouw en de bouw van nieuwe wijken en infrastructuur zijn er in de afgelopen decennia vele groene elementen verdwenen die juist zo kenmerkend zijn voor ons landschap. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen het bestaande [...]