januari 2017

Monthly Archives

  • Bron: James Lindsey

    Bijenbomen in beeld

    Bijenbomen in beeld

    Bron: James Lindsey
    Boomregister en de Bee Foundation richten zich op bijenbomen en daarmee op de toekomst van de wilde bij in Nederland. Joost Verhagen, directeur van Cobra adviseurs, doet in het vakblad Boomzorg uit de doeken hoe dit in zijn werk gaat.