Boomregister editor – BETA

Gezien het grote maatschappelijke belang heeft het Boomregister zichzelf tot doel gesteld om boominformatie zo volledig en actueel mogelijk te ontsluiten. Dat doen we door gebruik te maken van de nieuwste technieken en meest actuele databronnen. Toch kan het voorkomen dat we jonge aanplant nog niet in beeld hebben, en ontbreekt informatie over soorten nog op grote schaal. Daarom nodigen we u uit om ons te helpen.

Vooralsnog gaat het om een beta versie waarin we willen onderzoeken of en op welke wijze we informatie die door u wordt aangeleverd kunnen verwerken in het Boomregister. Wat kunt u aanpassen?

  • nieuwe bomen toevoegen
  • niet meer bestaande bomen aanmerken als verdwenen
  • toevoegen van informatie over de boomsoort

Bent u klaar met de wijzigingen? Klik dan op ‘ Verzenden’ links onderin de viewer.